Služby

Od dokončení studia spš stavební v roce 1982 pracuji v oboru stavebnictví. Své služby rozpočtáře poskytuji jednotlivým stavebníkům, investorům, stavebním firmám i projektantům.

Rozpočty provádím ve výpočetním programu KROS firmy URS Praha a.s. Stavební rozpočty dodávám, jak v elektronické podobě pro případné další zpracování , tak i v papírové formě.

Rozpočty ve stavebnictví

Provádím stavební rozpočty pro pozemní stavitelství a inženýrské sítě. Rozpočtuji stavby rodinných domů, bytových domů, průmyslových staveb , občanské vybavenosti, vodovodů, kanalizací i komunikací. Ve stavebním rozpočtu najdete hlavní rozpočtové náklady, vedlejší rozpočtové náklady, rekapitulaci stavebních dílů, položkový rozpočet s výkazem výměr. Výkaz výměr zahrnuje veškeré práce, jejich druh, množství a kvalitu , potřebné pro zhotovení stavby. Zhotovením výkazu výměr získate jednotné podklady pro zadání firmám k výběrovému řízení na provedení vaší stavby.

Pro kontrolu stavební firmy si nechte vytvořit nezávislý stavební rozpočet.

Pro výběrové řízení na dodavatele stavby si nechte si udělat výkaz výměr nebo slepý rozpočet.

Znát cenu před započetím stavby, se rozhodně vyplatí.

Stavební dozor

Pro stavebníky nebo investory provádím pravidelnou kontrolu stavebních prací z důvodů dodržení dohodnutého rozpočtu prací.

V průběhu stavby sleduji správné čerpání rozpočtu a vytvořím soupis skutečně provedených prací. Sjednejte si nezávislý finanční dozor. Ušetříte!